Team:Peking/Team

From 2010.igem.org

Revision as of 23:35, 27 October 2010 by Cathterry (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Better visual effects via FireFox ~~~
   TEAM-HOME      Students

Haoqian Zhang Xin Teng Ao Liu Yang Hu Ying Sheng Mei Chen Heng Pan Miao Jing Qianzhu Wu Donghai Liang Junyi Jiao Tianze Zhu Boxuan Zhao Yiwei Chen Zairan Liu Weiye Wang Yuheng Lu Zhenzhen Yin


      Instructors

Qi Ouyang Chuan He Luhua Lai Yiping Wang

==Contact Us==        
go back to top