Team:Peking/Team

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 60: Line 60:
<a href="http://ctb.pku.edu.cn/main/en/people/people-faculty-ouyangqi.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5f/PKU_Ouyangqi.jpg" width="80px" alt="Qi Ouyang" id="imgblue"></a>
<a href="http://ctb.pku.edu.cn/main/en/people/people-faculty-ouyangqi.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5f/PKU_Ouyangqi.jpg" width="80px" alt="Qi Ouyang" id="imgblue"></a>
 +
<a href="http://chemistry.uchicago.edu/faculty/faculty/person/member/chuan-he.html"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/b/ba/Ack1.jpg" width="80px" alt="Yiping Wang" id="imgblue"></a>
<a href="http://mdl.ipc.pku.edu.cn/"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/17/PKU_Luhua_Lai.jpg" width="80px" alt="Luhua Lai" id="imgblue"></a>
<a href="http://mdl.ipc.pku.edu.cn/"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/17/PKU_Luhua_Lai.jpg" width="80px" alt="Luhua Lai" id="imgblue"></a>
<a href="http://www.bio.pku.edu.cn/teachinfo/Biographical/wangyp.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/64/PKU_Wang.jpg" width="80px" alt="Yiping Wang" id="imgblue"></a>
<a href="http://www.bio.pku.edu.cn/teachinfo/Biographical/wangyp.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/64/PKU_Wang.jpg" width="80px" alt="Yiping Wang" id="imgblue"></a>

Revision as of 17:12, 27 October 2010

Better visual effects via FireFox ~~~
   TEAM-HOME      Students

Haoqian Zhang Xin Teng Ao Liu Yang Hu Ying Sheng Mei Chen Heng Pan Miao Jing Qianzhu Wu Donghai Liang Junyi Jiao Tianze Zhu Boxuan Zhao Yiwei Chen Zairan Liu Weiye Wang Yuheng Lu Zhenzhen Yin


      Instructors

Qi Ouyang Yiping Wang Luhua Lai Yiping Wang

==Contact Us==        
go back to top