Team:Peking/Team

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 42: Line 42:
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YWChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a1/MM.jpg" width="82px" alt="Yiwei Chen" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YWChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a1/MM.jpg" width="82px" alt="Yiwei Chen" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZRLiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/Rr.jpg" width="82px" alt="Zairan Liu" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZRLiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/Rr.jpg" width="82px" alt="Zairan Liu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/WYWang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/8/85/Wwy_%282%29.jpg" width="88px" alt="Weiye Wang" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/WYWang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a9/Wwy.jpg" width="88px" alt="Weiye Wang" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHLu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/2/2a/Lyh11.jpg" width="88px" alt="Yuheng Lu" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHLu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/2/2a/Lyh11.jpg" width="88px" alt="Yuheng Lu" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZZYin"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/Yzz-1.jpg" width="88px" alt="Zhenzhen Yin" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZZYin"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/Yzz-1.jpg" width="88px" alt="Zhenzhen Yin" id="imgblue"></a>

Revision as of 22:14, 27 October 2010

Better visual effects via FireFox ~~~
   TEAM-HOME      Students

Haoqian Zhang Xin Teng Ao Liu Yang Hu Ying Sheng Mei Chen Heng Pan Miao Jing Qianzhu Wu Donghai Liang Junyi Jiao Tianze Zhu Boxuan Zhao Yiwei Chen Zairan Liu Weiye Wang Yuheng Lu Zhenzhen Yin


      Instructors

Qi Ouyang Chuan He Luhua Lai Yiping Wang

==Contact Us==        
go back to top