Team:Peking/Team

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 22: Line 22:
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/HQZhang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/c/cc/Zhq11.jpg" width="80px" alt="Haoqian Zhang" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/HQZhang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/c/cc/Zhq11.jpg" width="82px" alt="Haoqian Zhang" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/XTeng"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/9/9c/TX11.jpg" width="80px" alt="Xin Teng" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/XTeng"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/9/9c/TX11.jpg" width="82px" alt="Xin Teng" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ALiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/70/La.jpg" width="80px" alt="Ao Liu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ALiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/70/La.jpg" width="82px" alt="Ao Liu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5c/Yjy.jpg" width="80px" alt="Yang Hu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5c/Yjy.jpg" width="82px" alt="Yang Hu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YSheng"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/SY.jpg" width="80px" alt="Ying Sheng"id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YSheng"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/SY.jpg" width="82px" alt="Ying Sheng"id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/MChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/d/de/Cm.jpg" width="80px" alt="Mei Chen" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/MChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/d/de/Cm.jpg" width="82px" alt="Mei Chen" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/HPan"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/b/b5/PH.jpg" width="80px" alt="Heng Pan" id="imgblue"></a>
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/HPan"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/b/b5/PH.jpg" width="80px" alt="Heng Pan" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/MJing"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/JM.jpg" width="80px" alt="Miao Jing" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/MJing"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/JM.jpg" width="82px" alt="Miao Jing" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/QZWu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/69/Wqz.jpg" width="80px" alt="Qianzhu Wu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/QZWu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/69/Wqz.jpg" width="82px" alt="Qianzhu Wu" id="imgblue"></a>
<img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/e2/Blockblue.jpg" width="260px" height="100px" >
<img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/e2/Blockblue.jpg" width="260px" height="100px" >
Line 36: Line 36:
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/DHLiang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/4/4a/Ldh-1.jpg" width="80px" alt="Donghai Liang" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/DHLiang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/4/4a/Ldh-1.jpg" width="82px" alt="Donghai Liang" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/JYJiao"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/1e/Jz.jpg" width="80px" alt="Junyi Jiao" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/JYJiao"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/1e/Jz.jpg" width="82px" alt="Junyi Jiao" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/TZZhu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/76/Ztz.jpg" width="80px" alt="Tianze Zhu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/TZZhu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/76/Ztz.jpg" width="82px" alt="Tianze Zhu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/BXZhao"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/58/ZBX.jpg" width="80px" alt="Boxuan Zhao" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/BXZhao"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/58/ZBX.jpg" width="82px" alt="Boxuan Zhao" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YWChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a1/MM.jpg" width="80px" alt="Yiwei Chen" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YWChen"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a1/MM.jpg" width="82px" alt="Yiwei Chen" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZRLiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/Rr.jpg" width="80px" alt="Zairan Liu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZRLiu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/af/Rr.jpg" width="82px" alt="Zairan Liu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/WYWang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a9/Wwy.jpg" width="80px" alt="Weiye Wang" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/WYWang"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/8/85/Wwy_%282%29.jpg" width="88px" alt="Weiye Wang" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHLu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/2/2a/Lyh11.jpg" width="80px" alt="Yuheng Lu" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/YHLu"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/2/2a/Lyh11.jpg" width="88px" alt="Yuheng Lu" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZZYin"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/Yzz-1.jpg" width="80px" alt="Zhenzhen Yin" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://2010.igem.org/Team:Peking/Team/ZZYin"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/ad/Yzz-1.jpg" width="88px" alt="Zhenzhen Yin" id="imgblue"></a>
</div>
</div>
Line 59: Line 59:
<div id="middleblue">
<div id="middleblue">
-
<a href="http://ctb.pku.edu.cn/main/en/people/people-faculty-ouyangqi.htm"target="_blank"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5f/PKU_Ouyangqi.jpg" width="80px" alt="Qi Ouyang" id="imgblue"target="_blank"></a>
+
<a href="http://ctb.pku.edu.cn/main/en/people/people-faculty-ouyangqi.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/5/5f/PKU_Ouyangqi.jpg" width="80px" alt="Qi Ouyang" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://mdl.ipc.pku.edu.cn/"target="_blank"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/17/PKU_Luhua_Lai.jpg" width="80px" alt="Luhua Lai" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://mdl.ipc.pku.edu.cn/"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/1/17/PKU_Luhua_Lai.jpg" width="80px" alt="Luhua Lai" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://www.bio.pku.edu.cn/teachinfo/Biographical/wangyp.htm"target="_blank"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/64/PKU_Wang.jpg" width="80px" alt="Yiping Wang" id="imgblue"></a>
+
<a href="http://www.bio.pku.edu.cn/teachinfo/Biographical/wangyp.htm"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/6/64/PKU_Wang.jpg" width="80px" alt="Yiping Wang" id="imgblue"></a>
-
<a href="http://chemistry.uchicago.edu/faculty/faculty/person/member/chuan-he.html"target="_blank"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/9/90/Hechuan.jpg" width="80px" alt="Chuan He" id="imgblue"></a>
+
 
</div>
</div>

Revision as of 17:10, 27 October 2010

Better visual effects via FireFox ~~~
   TEAM-HOME      Students

Haoqian Zhang Xin Teng Ao Liu Yang Hu Ying Sheng Mei Chen Heng Pan Miao Jing Qianzhu Wu Donghai Liang Junyi Jiao Tianze Zhu Boxuan Zhao Yiwei Chen Zairan Liu Weiye Wang Yuheng Lu Zhenzhen Yin


      Instructors

Qi Ouyang Luhua Lai Yiping Wang

==Contact Us==        
go back to top