Team:Harvard/BBa K382021

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
 
Line 6: Line 6:
<div id="maincontent">
<div id="maincontent">
<div id="abstract">
<div id="abstract">
-
<h1>BBa_K382021 Sequence</h1>
+
<h1><i>Arabidopsis</i> optimized Miraculin Sequence</h1>
ATGAAGGAGCTTACCATGCTTTCACTTTCTTTTTTCTTCGTGTCTGCTCTTTTGGCTGCT
ATGAAGGAGCTTACCATGCTTTCACTTTCTTTTTTCTTCGTGTCTGCTCTTTTGGCTGCT

Latest revision as of 02:06, 27 October 2010Arabidopsis optimized Miraculin Sequence

ATGAAGGAGCTTACCATGCTTTCACTTTCTTTTTTCTTCGTGTCTGCTCTTTTGGCTGCT GCTGCTAACCCTCTTTTGTCTGCTGCTGATTCTGCTCCAAACCCTGTTCTCGATATCGA TGGAGAGAAATTGAGAACCGGAACAAACTATTATATCGTGCCTGTGCTTAGAGATCACG GTGGAGGACTCACTGTTAGTGCTACTACTCCAAACGGAACCTTCGTGTGTCCACCTAGA GTTGTTCAGACTAGGAAGGAAGTGGATCATGATAGACCACTCGCTTTTTTCCCTGAAAA TCCTAAAGAGGATGTTGTTAGAGTTTCTACCGATTTGAACATCAACTTTTCTGCTTTCAT GCCTTGTAGATGGACCTCTTCAACTGTGTGGAGACTCGATAAGTATGATGAGTCTACCG GACAGTATTTCGTGACTATCGGAGGAGTGAAGGGTAATCCTGGTCCTGAGACTATTAGT TCTTGGTTTAAAATCGAGGAGTTCTGTGGATCTGGTTTCTATAAACTTGTGTTTTGCCCA ACTGTGTGTGGATCTTGTAAAGTGAAATGTGGTGATGTGGGAATCTATATCGATCAAAA GGGAAGGAGGAGACTTGCTTTGTCTGATAAGCCTTTCGCTTTCGAGTTCAACAAAACCG TTTATTTC

back to flavor parts