Team:Gothenburg-Sweden/test1

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 671: Line 671:
                            
                            
  </div>
  </div>
-
                           
+
                       
-
                 
+
-
+
-
                     
+
                           <div id="myTitle">Supervisors</div>  
                           <div id="myTitle">Supervisors</div>  
                            
                            
Line 692: Line 689:
                                       <tr>  
                                       <tr>  
                                         <td valign="top"><p>&nbsp;</p>  
                                         <td valign="top"><p>&nbsp;</p>  
-
                                          </td>  
+
                                        </td>  
                                         <td width="214" valign="top"><p class="style5">&nbsp;</p>  
                                         <td width="214" valign="top"><p class="style5">&nbsp;</p>  
-
                                        </table>  
+
                                  </table>  
<p>&nbsp;</p>  
<p>&nbsp;</p>  
<table width="560" border="1">  
<table width="560" border="1">  
Line 729: Line 726:
                                         <td width="219" valign="top"><p class="style5">&nbsp;</p>  
                                         <td width="219" valign="top"><p class="style5">&nbsp;</p>  
                                   </table>  
                                   </table>  
-
<td>&nbsp;</td>  
+
  <td>&nbsp;</td>  
</tr>  
</tr>  
<tr></tr>  
<tr></tr>  
Line 743: Line 740:
                              
                              
                                
                                
-
  <table width="560" border="1">  
+
  </table>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <table width="560" border="1">
 +
                                    <tr>
 +
                                      <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/d/d0/Malin.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>
 +
                                      <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td><span class="style9">Malin Linden</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td><span class="style11">student</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                      </table></td>
 +
                                      <td width="237">&nbsp;</td>
 +
                                    </tr>
 +
                                    <tr>
 +
                                      <td colspan="2" valign="top"><table width="363" height="150" border="1">
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td width="147"><span class="style4">Age:</span></td>
 +
                                            <td width="158"><span class="style5">24</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
 +
                                            <td><span class="style5">Swedish</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                            <td><span class="style5">B sc. Biotecnology</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                            <td><span class="style5">Exchange year at University of Minnesota, MS Biotecnology</span></td>
 +
                                          </tr>
 +
                                          <tr>
 +
                                            <td>&nbsp;</td>
 +
                                            <td>&nbsp;</td>
 +
                                          </tr>
 +
                                      </table></td>
 +
                                    </tr>
 +
                                  </table>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <table width="560" border="1">  
                                 <tr>  
                                 <tr>  
-
                                   <td width="160" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/d/d0/Malin.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>
+
                                   <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/7f/Katarina.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>  
-
                                  <td width="167" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
-
                                      <tr>
+
-
                                        <td><span class="style9">Malin Linden</span></td>
+
-
                                      </tr>
+
-
                                      <tr>
+
-
                                        <td><span class="style11">student</span></td>
+
-
                                      </tr>
+
-
                                  </table></td>
+
-
                                </tr>
+
-
                                <tr>
+
-
                                  <td valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>
+
-
                                      <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>
+
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>
+
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>
+
-
                                  <td width="266" valign="top"><p class="style5">24</p>
+
-
                                      <p class="style5">Swedish</p>
+
-
                                    <p class="style5">B sc. Biotecnology</p>
+
-
                                    <table width="237" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
-
                                        <tr>
+
-
                                          <td width="203"><span class="style5">Exchange year at University of Minnesota,</span></td>
+
-
                                        </tr>
+
-
                                        <tr>
+
-
                                          <td><span class="style5">MS Biotecnology</span></td>
+
-
                                        </tr>
+
-
                                    </table>
+
-
                               
+
-
                              </table>
+
-
      <p>&nbsp;</p>
+
-
        <table width="560" border="1">
+
-
                                <tr>
+
-
                                  <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/7/7f/Katarina.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>  
+
                                   <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">  
                                   <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">  
                                       <tr>  
                                       <tr>  
Line 788: Line 795:
                                 </tr>  
                                 </tr>  
                                 <tr>  
                                 <tr>  
-
                                   <td valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>  
+
                                   <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
-
                                       <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>  
+
                                    <tr>
-
                                     <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>  
+
                                      <td width="140"><span class="style4">Age:</span></td>
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>  
+
                                       <td width="170"><span class="style5">24</span></td>
-
                                  <td valign="top"><p class="style5">24</p>  
+
                                    </tr>
-
                                       <p class="style5">Swedish</p>  
+
                                     <tr>
-
                                     <p class="style5">B sc. Chemical Engineering</p>  
+
                                      <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
-
                                    <p><span class="style5">MS Chemistry and Biosciences</span></p></td>
+
                                      <td><span class="style5">Swedish</span></td>
-
                                </tr>  
+
                                    </tr>
 +
                                    <tr>
 +
                                      <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                       <td><span class="style5">B sc. Chemical Engineering</span></td>
 +
                                     </tr>
 +
                                    <tr>
 +
                                      <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                      <td><span class="style5">MS Chemistry and Biosciences</span></td>
 +
                                    </tr>
 +
                                    <tr>
 +
                                      <td>&nbsp;</td>
 +
                                      <td>&nbsp;</td>
 +
                                    </tr>
 +
                                  </table>
 +
                                    </td>
 +
                                  </tr>  
                               </table>  
                               </table>  
 +
    <p>&nbsp;</p>
 +
    <table width="560" border="1">
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a7/Peidi.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>
 +
                                    <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><span class="style9">Katarina Risö </span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><span class="style11">student</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                    <td width="237">&nbsp;</td>
 +
                                  </tr>
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td width="140"><span class="style4">Age:</span></td>
 +
                                          <td width="170"><span class="style5">24</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">Swedish</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">B sc. Chemical Engineering</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">MS Chemistry and Biosciences</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                  </tr>
 +
                                </table>
 +
    <p>&nbsp;</p>
 +
    <table width="560" border="1">
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/8/80/Adnan.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
 +
                                    <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><span class="style9">Adnan Kadic</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><span class="style11">student</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                    <td width="237">&nbsp;</td>
 +
                                  </tr>
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td width="140"><span class="style4">Age:</span></td>
 +
                                          <td width="170"><span class="style5">24</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">Bosnian</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">B sc. Biotecnology</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">MS Chemistry and Biosciences </span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                  </tr>
 +
                                </table>
    <p>&nbsp;</p>  
    <p>&nbsp;</p>  
-
    <table width="560" border="1">  
+
    <table width="560" border="1">
-
                                <tr>  
+
                                  <tr>
-
                                  <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/a/a7/Peidi.jpg" alt="" width="133" height="200" class="img1" /></span></td>  
+
                                    <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/ea/Lokesh.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
-
                                  <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">  
+
                                    <td width="221" height="59" valign="top"><table width="216" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
-
                                      <tr>  
+
                                        <tr>
-
                                        <td><span class="style9">Peidi Liu</span></td>  
+
                                          <td width="180"><span class="style9">Lokeshwaran Manoharan </span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                        </tr>
-
                                      <tr>  
+
                                        <tr>
-
                                        <td><span class="style11">student</span></td>  
+
                                          <td><span class="style11">student</span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                        </tr>
-
                                  </table></td>  
+
                                    </table></td>
-
                                  <td width="237">&nbsp;</td>  
+
                                    <td width="124">&nbsp;</td>
-
                                </tr>  
+
                                  </tr>
-
                                <tr>  
+
                                  <tr>
-
                                  <td valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>  
+
                                    <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
-
                                      <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>  
+
                                        <tr>
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>  
+
                                          <td width="140"><span class="style4">Age:</span></td>
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>  
+
                                          <td width="170"><span class="style5">23</span></td>
-
                                  <td valign="top"><p class="style5">24</p>  
+
                                        </tr>
-
                                      <p class="style5">Chinese</p>  
+
                                        <tr>
-
                                    <p class="style5">Electronic Engineering</p>  
+
                                          <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
-
                                    <p><span class="style5">MS Bioinformatics</span></p></td>
+
                                          <td><span class="style5">Indian</span></td>
-
                                </tr>  
+
                                        </tr>
-
                              </table>  
+
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">B.Tech Ind Biotechnology</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">MS Bioinformatics</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                  </tr>
 +
                                </table>
    <p>&nbsp;</p>  
    <p>&nbsp;</p>  
-
    <table width="560" border="1">  
+
    <table width="560" border="1">
-
                                <tr>  
+
                                  <tr>
-
                                  <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/8/80/Adnan.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>  
+
                                    <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/0/01/Kemal.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
-
                                  <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">  
+
                                    <td width="207" height="59" valign="top"><table width="186" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
-
                                      <tr>  
+
                                        <tr>
-
                                        <td><span class="style9">Adnan Kadic</span></td>  
+
                                          <td width="150"><span class="style9">Kemal Sanli </span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                        </tr>
-
                                      <tr>  
+
                                        <tr>
-
                                        <td><span class="style11">student</span></td>  
+
                                          <td><span class="style11">student</span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                        </tr>
-
                                  </table></td>  
+
                                    </table></td>
-
                                  <td width="237">&nbsp;</td>  
+
                                    <td width="161">&nbsp;</td>
-
                                </tr>  
+
                                  </tr>
-
                                <tr>  
+
                                  <tr>
-
                                  <td height="141" valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>  
+
                                    <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
-
                                      <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>  
+
                                        <tr>
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>  
+
                                          <td width="133"><span class="style4">Age:</span></td>
-
                                   <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>  
+
                                          <td width="177"><span class="style5">24</span></td>
-
                                   <td valign="top"><p class="style5">24</p>  
+
                                        </tr>
-
                                      <p class="style5">Bosnian</p>  
+
                                        <tr>
-
                                    <p class="style5">B sc. Biotecnology</p>  
+
                                          <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
-
                                    <p><span class="style5">MS Chemistry and Biosciences </span></p></td>
+
                                          <td><span class="style5">Turkish</span></td>
-
                                </tr>  
+
                                        </tr>
-
                              </table>  
+
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">B sc. Molecular Biology and Genetics </span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">MS Bioinformatics</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                   </tr>
 +
                                </table>
 +
    <p>&nbsp;</p>
 +
    <table width="560" border="1">
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/4/40/Karl.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
 +
                                    <td width="207" height="59" valign="top"><table width="186" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td width="150"><span class="style9">Karl Almén Burman </span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><span class="style11">student</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                    <td width="161">&nbsp;</td>
 +
                                   </tr>
 +
                                  <tr>
 +
                                    <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td width="133"><span class="style4">Age:</span></td>
 +
                                          <td width="177"><span class="style5">23</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">Swedish</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">B sc. Biotechnology </span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
 +
                                          <td><span class="style5">MS Biotechnology</span></td>
 +
                                        </tr>
 +
                                        <tr>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                          <td>&nbsp;</td>
 +
                                        </tr>
 +
                                    </table></td>
 +
                                  </tr>
 +
                                </table>
    <p>&nbsp;</p>  
    <p>&nbsp;</p>  
-
    <table width="560" border="1">  
+
              <table width="560" border="1">
-
                                <tr>  
+
                                    <tr>
-
                                  <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/ea/Lokesh.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>  
+
                                      <td width="150" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/e8/Julia.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
-
                                  <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">  
+
                                      <td width="207" height="59" valign="top"><table width="186" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
-
                                      <tr>  
+
                                          <tr>
-
                                        <td><span class="style9">Lokeshwaran Manoharan </span></td>  
+
                                            <td width="150"><span class="style9">Julia Fransson </span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                          </tr>
-
                                      <tr>  
+
                                          <tr>
-
                                        <td><span class="style11">student</span></td>  
+
                                            <td><span class="style11">student</span></td>
-
                                      </tr>  
+
                                          </tr>
-
                                  </table></td>  
+
                                      </table></td>
-
                                  <td width="237">&nbsp;</td>  
+
                                      <td width="161">&nbsp;</td>
-
                                </tr>  
+
                                    </tr>
-
                                <tr>  
+
                                    <tr>
-
                                  <td height="141" valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>
+
                                      <td colspan="2" valign="top"><table width="368" height="150" border="1">
-
                                      <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>  
+
                                          <tr>
-
                                    <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>
+
                                            <td width="133"><span class="style4">Age:</span></td>
-
                                  <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>  
+
                                            <td width="177"><span class="style5">22</span></td>
-
                                  <td valign="top"><p class="style5">23</p>
+
                                          </tr>
-
                                      <p class="style5">Indian</p>
+
                                          <tr>
-
                                    <p class="style5">B.Tech Ind Biotechnology</p>
+
                                            <td><strong class="style5">Nationality:</strong></td>
-
                                    <p class="style5">MS Bioinformatics</p> 
+
                                            <td><span class="style5">Swedish</span></td>
-
                                  <p>&nbsp;</p></td>
+
                                          </tr>
-
                                </tr>  
+
                                          <tr>
-
                              </table>
+
                                            <td><strong class="style5">Academic background:</strong></td>
-
    <p>&nbsp;</p>
+
                                            <td><span class="style5">B sc. Biotechnology </span></td>
-
    <table width="560" border="1">
+
                                          </tr>
-
                        <tr>  
+
                                          <tr>
-
                          <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/0/01/Kemal.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>  
+
                                            <td><strong class="style5">Current studies:</strong></td>
-
                          <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
                                            <td><span class="style5">Exchange year through Unitech International</span></td>
-
                              <tr>
+
                                          </tr>
-
                                <td><span class="style9">Kemal Sanli  </span></td>  
+
                                          <tr>
-
                              </tr>  
+
                                            <td>&nbsp;</td>
-
                              <tr>  
+
                                            <td>&nbsp;</td>
-
                                <td><span class="style11">student</span></td>  
+
                                          </tr>
-
                              </tr>
+
                                      </table></td>
-
                          </table></td>  
+
                                    </tr>
-
                          <td width="237">&nbsp;</td>  
+
                                  </table>
-
                        </tr>  
+
-
                        <tr>  
+
-
                          <td height="139" valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>
+
-
                              <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>  
+
-
                            <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>  
+
-
                          <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>  
+
-
                          <td valign="top"><p class="style5">24</p>  
+
-
                              <p class="style5">Turkish</p>  
+
-
                            <p class="style5">B sc. Molecular Biology and Genetics </p>
+
-
                            <p class="style5">MS Bioinformatics </p></td>
+
-
                        </tr>  
+
-
                      </table>  
+
              <p>&nbsp;</p>  
              <p>&nbsp;</p>  
-
              <table width="560" border="1">
+
              </td>
-
                        <tr>
+
                                  </tr>
-
                          <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/4/40/Karl.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>  
+
                                  <tr><td>&nbsp;</td>  
-
                          <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
-
                              <tr>
+
-
                                <td><span class="style9">Karl Almén Burman </span></td>
+
-
                              </tr>  
+
-
                              <tr>
+
-
                                <td><span class="style11">student</span></td>
+
-
                              </tr>
+
-
                          </table></td>
+
-
                          <td width="237">&nbsp;</td>
+
-
                        </tr>
+
-
                        <tr>
+
-
                          <td height="141" valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>
+
-
                              <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>
+
-
                            <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>
+
-
                          <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>
+
-
                          <td valign="top"><p class="style5">23</p>
+
-
                              <p class="style5">Swedish</p>
+
-
                            <p class="style5">B sc. Biotechnology </p>
+
-
                            <p><span class="style5">MS Biotechnology </span></p></td>
+
-
                        </tr>
+
-
                      </table>  
+
-
              <p>&nbsp;</p>
+
-
              <table width="560" border="1">
+
-
                        <tr>
+
-
                          <td width="145" rowspan="2" valign="top"><span class="style8"><img src="http://2010.igem.org/wiki/images/e/e8/Julia.jpg" alt="" width="133" height="200" class="style5" /></span></td>
+
-
                          <td width="151" height="59" valign="top"><table width="150" border="5" cellpadding="0" cellspacing="0">
+
-
                              <tr>
+
-
                                <td><span class="style9">Julia Fransson </span></td>
+
-
                              </tr>
+
-
                              <tr>
+
-
                                <td><span class="style11">student</span></td>
+
-
                              </tr>
+
-
                          </table></td>
+
-
                          <td width="237">&nbsp;</td>
+
-
                        </tr>
+
-
                        <tr>
+
-
                          <td height="172" valign="top"><p><span class="style4">Age:</span></p>
+
-
                              <p><span class="style5"><strong>Nationality:</strong></span></p>
+
-
                            <p><span class="style5"><strong>Academic background:</strong></span></p>
+
-
                            <p><span class="style5"><strong>Current studies:</strong></span></p></td>
+
-
                          <td valign="top"><p class="style5">22</p>
+
-
                              <p class="style5">Swedish</p>
+
-
                              <p class="style5">B sc. Biotechnology </p>
+
-
                              <p class="style5"> Exchange year through Unitech International</p>
+
-
                              <p class="style5">&nbsp;</p></td>
+
-
                        </tr>
+
-
                      </table>  
+
-
          </td>
+
-
  </tr><tr><td>&nbsp;</td>  
+
  </tr><tr><td>&nbsp;</td>  
  </tr><tr><td>&nbsp;</td>  
  </tr>  
  </tr>  
Line 958: Line 1,064:
</div>  
</div>  
</div>
</div>
 +
                   
 +
                 
 +
-
<div id="right">
 
-
                <div class="Title3">Lab Notes</div>
 
-
                         
 
-
                             
 
-
                                      <div id="lab">
 
-
                                        <div class="numleft">
 
-
                                          <p>11</p>
 
-
                                        </div>
 
-
                                          <div class="newsright"><a href="#">August 11, 2010</a>
 
-
                                          <p> The PCR reaction from yesterday was checked on a gel. α should be ... </p>
 
-
                                          </div>
 
-
 
 
-
                                          <div class="read"><a href="#">read more</a></div>
 
-
                                          <div style="clear: both"></div>
 
-
                                   
 
-
           
 
-
                               
 
-
   
 
-
  </div>
 
   <div id="myfooter">  <p>  <a href="#">Home</a> | <a href="#">CTH</a> | <a href="#">Sponsors</a> | <a href="#">About Us</a> | <a href="#">Contact Us</a></p> <p>Chalmers University of Technology, Gothenburg, SWEDEN</p>
   <div id="myfooter">  <p>  <a href="#">Home</a> | <a href="#">CTH</a> | <a href="#">Sponsors</a> | <a href="#">About Us</a> | <a href="#">Contact Us</a></p> <p>Chalmers University of Technology, Gothenburg, SWEDEN</p>

Revision as of 15:54, 19 September 2010

Chalmers University of Technology

Team
FUSS

We are a team of 8 students from Chalmers University of Technology who will represent Gothenburg, SWEDEN in this year’s iGEM competition. We have started with a promising idea that combines the cutting edge technologies available in the field of Synthetic Biology. Our research basically aims to constructing a reporter mechanism for cellular stress in yeast by tagging protein and peptides affiliated with the stress activated SNF1 complex with fluorescent markers.

Chalmers University of Technology

Chalmers in central Göteborg on the Swedish West Coast

Chalmers is a university of technology in which research and teaching are conducted on a broad front within technology, natural science and architecture. Our inspiration lies in the joy of discovery and the desire to learn. Underlying everything we do is a wish to contribute to sustainable development both in Sweden and world-wide.

Our research work deals ultimately with improving people’s conditions, and we often cross traditional boundaries in order to solve the problems of the future. Chalmers has become strong within several areas of science, and some of our research leads its field internationally. We wish in particular to develop and strengthen our research in the fields of bioscience, information technology, environmental science and nanotechnology.

Chalmers is a pioneer in Europe in the field of start-up companies, and has built up an efficient system of innovation in order to find applications in research into the formation of companies.

Chalmers has great aspirations to develop continually by opening doors to the outside world and by thinking innovatively. We have a close and productive collaboration with business and society at large. In this way we reinforce our own development, at the same time as we contribute to the growth of society.

Chalmers was founded in 1829 as a result of a donation from the director of the Swedish East India Company, William Chalmers. His motto, and ours, is:

Avancez!

Supervisors
Goutham Vemuri
supervisor

 

 

 

Per Sunnerhagen
supervisor

 

 

 

Marcus Wilhelmsson
supervisor

 

 

   
Students

 

Malin Linden
student
 
Age: 24
Nationality: Swedish
Academic background: B sc. Biotecnology
Current studies: Exchange year at University of Minnesota, MS Biotecnology
   

 

Katarina Risö
student
 
Age: 24
Nationality: Swedish
Academic background: B sc. Chemical Engineering
Current studies: MS Chemistry and Biosciences
   

 

Katarina Risö
student
 
Age: 24
Nationality: Swedish
Academic background: B sc. Chemical Engineering
Current studies: MS Chemistry and Biosciences
   

 

Adnan Kadic
student
 
Age: 24
Nationality: Bosnian
Academic background: B sc. Biotecnology
Current studies: MS Chemistry and Biosciences
   

 

Lokeshwaran Manoharan
student
 
Age: 23
Nationality: Indian
Academic background: B.Tech Ind Biotechnology
Current studies: MS Bioinformatics
   

 

Kemal Sanli
student
 
Age: 24
Nationality: Turkish
Academic background: B sc. Molecular Biology and Genetics
Current studies: MS Bioinformatics
   

 

Karl Almén Burman
student
 
Age: 23
Nationality: Swedish
Academic background: B sc. Biotechnology
Current studies: MS Biotechnology
   

 

Julia Fransson
student
 
Age: 22
Nationality: Swedish
Academic background: B sc. Biotechnology
Current studies: Exchange year through Unitech International
   

 

   

Home | CTH | Sponsors | About Us | Contact Us

Chalmers University of Technology, Gothenburg, SWEDEN