Team:Cambridge/Oligos

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
(Notes on alterations to the SLOCK pHK724 clone)
Line 212: Line 212:
AACCAATGCGCAAATGAAACTCAATACACCAAACCGCTGCCAAAGTATTT
AACCAATGCGCAAATGAAACTCAATACACCAAACCGCTGCCAAAGTATTT
CTAAAGCAATTTTAACAGGAGCAATTGATTGCCCATACTTTAAAAATTAA
CTAAAGCAATTTTAACAGGAGCAATTGATTGCCCATACTTTAAAAATTAA
 +
 +
==Thioesterase==
 +
 +
ygcB gene from E. Coli K12 to over-express thioesterase:
 +
GTGAATACAACGCTGTTTCGATGGCCGGTTCGCGTCTACTATGAAGATACCGATGCCGGTGGTGTGGTGTACCACGCCAGTTACGTCGCTTTTTATGAAA
 +
GAGCACGCACAGAGATGCTGCGTCATCATCACTTCAGTCAGCAGGCGCTGATGGCTGAACGCGTTGCCTTTGTGGTACGTAAAATGACGGTGGAATATTA
 +
CGCACCTGCGCGGCTCGACGATATGCTCGAAATACAGACTGAAATAACATCAATGCGTGGCACCTCTTTGGTTTTCACGCAACGTATTGTCAACGCCGAG
 +
AATACTTTGCTGAATGAAGCAGAGGTTCTGGTTGTTTGCGTTGACCCACTCAAAATGAAGCCTCGTGCGCTTCCCAAGTCTATTGTCGCGGAGTTTAAGC
 +
AGTGA
 +
 +
Forward primer:
 +
gaattcgcggccgcttctagagGTGAATACAACGCTGTTTCG prefix + 20bp
 +
 +
{{:Team:Cambridge/Templates/footer}}
{{:Team:Cambridge/Templates/footer}}

Revision as of 16:53, 9 August 2010