Acknowledgement

From 2010.igem.org

(Difference between revisions)
Line 2: Line 2:
<body>
<body>
<p>
<p>
-
<object type="application/x-shockwave-flash" height="319.6" width="960" data="http://2010.igem.org/wiki/images/1/1b/Bar18.swf" align="left" style="float: left">
+
<object type="application/x-shockwave-flash" height="319.6" width="960" data="http://2010.igem.org/wiki/images/7/72/Barfinal.swf" align="left" style="float: left">
-
<param name="movie" value="http://2010.igem.org/wiki/images/1/1b/Bar18.swf"/>
+
<param name="movie" value="http://2010.igem.org/wiki/images/7/72/Barfinal.swf"/>
<param name="quality" value="low" />
<param name="quality" value="low" />
</object>
</object>

Revision as of 03:36, 28 October 2010

TCUA.png TCUA1.png TCUA2.png== Contribution ==

Experiments: Guan Nan Peng, I Huang , Shih-Shan Huang, Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Modeling: Tung Chin Yang, Wei Hsuan Sun

Safety: I Huang

Human Practice: I Huang, Tung Chin Yang

Wiki: Chang Chau Chieh

Poster and Slides: Wei Hsuan Sun , Yi Ru Ho, Ying Yu Huang

Advisor: Ni Chun Chung, Yao Hua Hew

Instructor: Ingrid Y.-C. Liu, JH Chen, Jui Hung Yen, Peng Yeong Woon